Yến thô

Tinh chế yến sào Việt Nam

Giá: 5.600.000 VNĐ